WERKWIJZE

 

 

 

 

* Kennismakingsgesprek

Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek van maximaal een half uur. Tijdens dit gesprek met ouder(s) en kind proberen we samen de hulpvraag zo concreet mogelijk te formuleren en is het belangrijk om te "voelen" of er een klik is.  

Wanneer de hulpvraag concreet is gemaakt tijdens het kennismakingsgesprek, kan de begeleiding meteen starten. Wel zullen ouders een intakeformulier invullen en ondertekenen. 

* coach/ begeleidingstraject

Na het intakegesprek volgen de sessies met het kind. Deze duren 45 minuten. Gemiddeld zijn er 5 sessies nodig om het gewenste doel te bereiken. Uiteraard zijn er uitzonderingen mogelijk. Eventuele uitbreiding van de sessies worden eerst met ouders besproken. Om een traject te laten slagen is het belangrijk dat de ouders en de omgeving (school, sport)  het kind kunnen ondersteunen. Het kan soms wenselijk zijn om in contact te treden met school.

 * Evaluatie gesprek.

Na 4 sessies volgt een evaluatie gesprek, tijdens dit gesprek bespreken we samen of de doelen zijn behaald en of eventuele uitbreiding van de sessies wenselijk is. Daarna volgt er altijd nog een vijfde, afsluitende sessie. 

 

* Voor het volgen van workshops en groepstrainingen kunt u bij belangstelling contact opnemen met mij. Op de Facebook pagina en op Instagram staan vaak nieuwe trainingen en data vermeld.